Especiais
  • banner dereita
  • banner dereita
Colectivos

Requisitos

CALES SON OS REQUISITOS PARA OSTENTAR O CERTIFICADO?


1) Ter unha disposición favorábel ao uso do galego.
2) Colaborar na análise anual da situación lingüística da entidade (para o cal A Mesa pon ao seu dispor unha “Ficha para analizar e planificar a situación lingüística”) e, segundo a mesma, proporse obxectivos anuais.
3) Pagar a cota que corresponda para poder ostentar o certificado (46€ anuais máis 3€ por cada traballador ou traballadora que teña a empresa).

 

 

A ONDE ME PODO DIRIXIR PARA CONSEGUIR MÁIS INFORMACIÓN OU INICIAR OS TRÁMITES PARA OBTER O CERTIFICADO?


Podes pórte en contacto coa Mesa pola Normalización Lingüística no correo electrónico abertosaogalego©amesanl.org ou no teléfono 981 56 38 85.