Especiais
  • banner dereita
  • banner dereita
Colectivos

Quen fai A Mesa?

A Mesa pola Normalización Lingüística por dentro

A Mesa pola Normalización Lingüística está composta por 4.000 socias e socios, que a converten na maior asociación cultural de Galiza. Calquera persoa sensíbel coa causa do idioma galego pode facer parte da Mesa.

Os seus órganos de goberno son a Asemblea Xeral, a Xunta Directiva e a Comisión Permanente.

 

A Asemblea Xeral

Todos os socios e todas as socias da Mesa poden participar cada ano nunha reunión nacional onde se valora o traballo realizado e se deciden as liñas xerais de acción para desenvolver no seguinte período.

 

A Xunta Directiva

Compóñena os e as representantes das zonas, ademais das persoas responsábeis de cada unha das seccións: Mocidade pola Normalización Lingüística, Observatorio de Dereitos Lingüísticos e Nais e Pais polo Ensino en Galego.

 

A Comisión Permanente

É o órgano diario de xestión da asociación. Nestes momentos está composto por Carlos Callón (presidente), Susana Méndez (vicepresidenta 1ª), Carlos Outeiro (vicepresidente 2º), Iria Taibo (secretaria xeral) e Paulo Filgueiras (coordinador de zonas e comunicación).